LED 無線連控景觀燈
 
  • 太陽能供電
  • 無線連控
  • 閃爍模式可程控設定
 
LED 冰磚景觀燈

LED 無線連控景觀燈/01

 

LED 無線連控景觀燈/02

 

LED 無線連控景觀燈/03

 
復興橋

LED 無線連控景觀燈/04

 

LED 無線連控景觀燈/05

 

 

 
金城公園

LED 無線連控景觀燈/06

 

LED 無線連控景觀燈/07

 

 

 

詳細資料請洽:

宙峰有限公司
電話:(02) 2752-6181     傳真:(02) 2752-6096     E-mail: hpb.tech@msa.hinet.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel : +886-2-2752-6181    Fax : +886-2-2752-6096   Email : hpb.tech@msa.hinet.net 
Copyright © 2011 HPB All rights reserved. By Eastern Design